Villkor | Kaklistan

Villkor

Våra villkor

Tjänsten tillhandahålls på hemsidan www.kaklistan.se och finns tillgänglig via internet dygnet runt året runt. Vi försöker ständigt förbättra tjänsten och utför då och då underhåll och uppdateringar, dock under förutsättning att eventuella störningar begränsas i största möjliga mån. Medlemmar meddelas i god tid innan eventuella underhåll eller uppdateringar av hemsidan genomförs.

Den fysiska eller juridiska personen som ingår avtal med KAKlistan, det vill säga privatpersoner eller företag, ansvarar för att uppgifter och länkar som anges är riktiga och inte strider mot lag. Samt att eventuella tillstånd som krävs enligt lag eller annan föreskrift har bifogats. KAKlistan har rätt att utan förvarning radera innehåll som anses olämpligt.

KAKlistans ansvar gentemot fysiska eller juridiska personer som nyttjar tjänsten uppgår till högst det belopp som vederbörande har betalat för tjänsten.

Företag som nyttjar KAKlistans tjänster förbinder sig till att inneha F-skattsedel, samt vara skuldfri gentemot Kronofogden och därtill följa rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist med slutkund.

KAKlistan äger rätt att göra ändringar och tillägg till dessa allmänna villkor. Om ändring görs meddelas det senast efter en (1) månad till kunder och medlemmar.

Vad säger våra kunder?

Lars, Köping

En otroligt smidig tjänst för oss i Köping. Vi behövde hjälp så fort som möjligt och fick kontakt med ett företag följande vardag.

Jessika, Arboga

Vi hade haft en läcka i en takgenomföring och fick hjälp bara ett par dagar senare. Företaget som utförde jobbet var verkligen proffsiga!

Ann-Louise, Munktorp

En bra tjänst för oss som är nyinflyttade och inte har koll på vilka företag som finns att ta hjälp av. Vi fick snabb hjälp med altanbygge under sommaren. Vi är riktigt nöjda med resultatet.

Johan, Kolsva

Vi fick hjälp att dra el genom halva huset av en grym elektriker som vi hittade via KAKlistan. Snabb och smidig tjänst för oss som inte har tid att fixa med massa grejer.